Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 07. aprillist lasterikaste
perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on
19.05.2014.

Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja
kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt
neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta 2
viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel ei ole suurem kui 355 eurot kuus.Maksimaalseks toetussummaks on 7000 eurot, kui taotleja leibkonnas on 8 või
enam last, on maksimaalseks toetussummaks 14 000 eurot. Taotleja, kes on
eelnevalt meetme raames toetust saanud, võib taotleda toetust kuni 5000
eurot.

Varasematel aastatel toetust saanud leibkonnad, kes vastavad toetuse
taotlemise tingimustele ja kellel on olemas jätkuv vajadus toetuse järele,
peavad korduvatoetuse taotlemise hetkeks olema kasutanud eelmist toetust
sihtotstarbeliselt, projekti tähtaegselt lõpetanud ja KredExile esitanud
toetuse kasutamise aruande.

Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta järgmistel telefoninumbritel: 667
4110, 667 4109, 667 4108.