Juhatus

MTÜ Raplamaa Lasterikaste Perede Ühenduse juhatuse koosseis:

  • Kersti Mäevälja
  • Suzan Sarapuu-Velbaum
  • Maarja Laande
  • Margit Leo
  • Raigo Puntso